Gegevensbescherming

Algemene beginselen inzake gegevensbescherming

De bescherming en beveiliging van de gegevens van klanten en gebruikers hebben bij ons een hoge prioriteit. Daarom is ook het beschermen van persoonsgegevens tijdens alle bedrijfsprocessen zeer belangrijk voor ons. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Hierna willen wij u informeren over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon identificeerbaar wordt, hetzij direct via zijn naam, hetzij indirect via bijkomende informatie.

Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Molkerei Alois Mueller GmbH & Co. KG, Landjuweel 6, 3905 PG Veenendaal. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via info@Almhof.nl of op ons postadres met toevoeging van “Aan de functionaris voor gegevensbescherming”.

Wanneer u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens die wij in dit verband verkrijgen, wissen wij zodra de opslag ervan niet meer noodzakelijk is, of wij beperken de verwerking ervan, indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep moeten doen op onderaannemers of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd inlichten over hoe wij dan te werk gaan. Daarbij vermelden wij ook de vastgelegde criteria voor de bewaringstermijn.

Uw rechten

(1) U hebt ten aanzien van ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage,
 • recht op rectificatie of gegevenswissing,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Het verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Het verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de overgedragen gegevens
 • website vanwaar het verzoek afkomstig is
 • browser
 • besturingssysteem en gebruikersinterface
 • taal en versie van de browsersoftware.

Naast de hierboven genoemde gegevens worden ook cookies op uw computer opgeslagen bij het raadplegen van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die gekoppeld aan de door u gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen. Via deze bestandjes wordt bepaalde informatie naar de verzender van het cookie verzonden (in dit geval naar ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken.

Gebruik van cookies:

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hierna worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies
 • Permanente cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren meer bepaald de sessiecookies. Zij slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser bij één gemeenschappelijke sessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer herkend worden wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch gewist na een vooraf bepaalde termijn, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt uw browserinstelling naar wens configureren en bv. het accepteren van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij willen er wel op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen benutten.

Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren bij latere bezoeken indien u over een account bij ons beschikt. Anders moet u zich voor elk bezoek opnieuw aanmelden.

Voorts maken wij gebruik van HTML 5-storage objects, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objects slaan de vereiste gegevens op, ongeacht de door u gebruikte browser, en zij hebben geen vervaldatum. Wanneer u geen verwerking van Flash-cookies wenst, moet u daarvoor een add-on installeren, bv. „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/privacy/) of het Adobe-Flash-killer-cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door uw browser in privémodus te gebruiken. Bovendien raden wij u aan om geregeld uw cookies en browsergeschiedenis handmatig te wissen.

Ingebedde YouTube-video’s

Op enkele van onze pagina’s zijn YouTube-video’s ingebed. De aanbieder van de desbetreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met de YouTube plug-in bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan YouTube meegedeeld welke pagina’s u bezoekt. Wanneer u aangemeld bent bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag toewijzen aan u als persoon. Dat kunt u voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account.

Wanneer u een YouTube-video start, gebruikt de aanbieder cookies die aanwijzingen verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Wie het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma gedeactiveerd heeft, hoeft ook bij het bekijken van YouTube video’s geen dergelijke cookies te verwachten. YouTube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie op. Indien u dat wilt verhinderen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Analysetools

Deze website maakt gebruik van de analysetool Matomo, een open-source webanalysetool (https://matomo.org/).

Matomo maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. Daarvoor wordt de door het cookie aangemaakte gebruikersinformatie (met inbegrip van uw getrunkeerd IP-adres) doorgegeven aan onze server en opgeslagen voor de analyse van het gebruik van onze website, wat ten goede komt aan de optimalisatie van onze website. Tijdens dit proces wordt uw IP-adres onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door dat in te stellen in uw browsersoftware; het is echter mogelijk dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Wanneer u het niet eens bent met het opslaan en analyseren van deze gegevens als gevolg van uw bezoek, kunt u vervolgens uw toestemming voor opslag en gebruik van cookies te allen tijde met een muisklik weer intrekken. In dat geval wordt in uw browser een zogenaamd “opt-outcookie” geplaatst, wat tot gevolg heeft dat Matomo geen sessiegegevens opslaat. Opgelet: Wanneer u uw cookies wist, heeft dat tot gevolg dat ook het opt-outcookie gewist wordt en dat u dat eventueel opnieuw dient te activeren.